JA slide show

Phòng trừ bệnh vàng lùn và xoắn lá

Email In PDF.

1. Bệnh vàng lùn
a. Tác nhân
Bệnh vàng lùn là một dạng triệu chứng khác do vi rút gây bệnh lúa cỏ có tên RGSV (Rice Grassy Stunt Virus) gây ra.
b. Nhận dạng
Triệu chứng bệnh trên cây lúa biểu hiện như sau:
-Màu sắc của cây lúa bệnh:
Lá lúa từ xanh nhạt - Vàng nhạt - Vàng cam - Vàng khô;


-Vị trí lá bị vàng: lá dưới bị vàng trước, lần lượt đến các lá bên trên;
-Vết vàng trên lá: từ chóp lá vàng lần vào bẹ;
-Đặc điểm của lá lúa bệnh: lá có khuynh hướng xòe ngang;
-Bệnh làm giảm chiều cao và số dảnh trong bụi lúa ;
-Ruộng lúa bệnh ngả màu vàng, chiều cao cây không đồng đều

vang lun2.jpg
c. Cách lan truyền bệnh
-Rầy nâu là môi giới truyền vi rút gây bệnh cho cây lúa và truyền vi rút cho đến khi chết.
-Cây lúa bị bệnh mang vi rút cho đến khi gặt, lúa chét cũng có thể nhiễm bệnh. Khi bị bệnh ở giai đọan lúa non, lúa sẽ không trổ bông, năng suất  giảm nghiêm trọng hoặc mất trắng.
-Rầy nâu chích hút cây lúa bệnh sau 5-10 phút là mang mầm bệnh trong cơ thể; và khỏang 10 ngày sau là có thể lan truyền vi rút gây bệnh sang cây lúa khỏe khác.
-Vi rút gây bệnh không truyền qua trứng rầy, đất, nước, không khí.
-Rầy nâu cánh dài mang vi rút phát tán đi rất xa nên phạm vi lây lan của bệnh rộng, rầy cánh ngắn mang vi rút lây lan bệnh trong phạm vi hẹp vì không thể di chuyển xa. 
  
2. Bệnh lùn xoắn lá
a. Tác nhân
Bệnh lùn xoắn lá do vi rút có tên RRSV (Rice Ragged Stunt Virus) gây ra.
b. Nhận dạng
Trên chứng bệnh trên cây lúa biểu hiện như sau:
-Cây bị lùn, màu lá xanh đậm
-Mép lá bị rách và gợn sóng, dọc theo gân lá có u bướu
-Chóp lá bị biến dạng, xoăn tít lại

-Lúa không trổ được, bị nghẹn đòng, hạt lép.
c. Cách lan truyền bệnh
            Cách lan truyền bệnh lùn xoăn lá giống như bệnh vàng lùn
Lưu ý: có trường hợp trên một cây lúa đồng thời xuất hiện cả hai triệu chứng bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá  
 vang lun 3.jpg
3. Phòng trừ bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá
 
Bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá (cũng như bệnh lúa cỏ) gây hại cây lúa cho đến nay là chưa có thuốc đặc trị; vì vậy biện pháp đầu tiên là phòng bệnh, bao gồm:
- Thực hiện triệt để các biện pháp phòng trừ rầy nâu.

- Áp dụng các biện pháp canh tác đồng bộ để tạo cây lúa khỏe nhất là giai đoạn trước trỗ để gia tăng sức đề kháng của cây. 
 
Tiêu hủy nguồn bệnh trên đồng ruộng, cụ thể như sau:
      - Giai đọan lúa còn non: nếu ruộng lúa bị nhiễm bệnh nặng (trên 10% số khóm bị bệnh) thì phải tiêu hủy ngay bằng cách cày, bừa cả ruộng để diệt mầm bệnh; trước khi cày vùi phải phun thuốc trừ rầy nâu để tránh phát tán truyền bệnh sang ruộng khác; nếu bị nhiễm nhẹ (rải rác, dưới 10% số khóm bị bệnh) thì phải nhổ bỏ cây bệnh và vùi xuống ruộng, không bỏ tràn lan trên bờ.
     - Giai đọan lúa sau cấy 40 ngày trở đi: thường xuyên thăm đồng và nhổ, vùi bỏ bụi lúa bệnh; đồng thời nếu phát hiện rầy cám có mật số trên 3 con/dảnh thì phải phun thuốc trừ rầy nâu . Nếu ruộng lúa bị nhiễm bệnh quá nặng thì tiêu hủy bằng cách cày, bừa cả ruộng; trước khi cày, bừa phải phun thuốc trừ rầy nâu nếu có rầy trên lúa để tránh phát tán truyền bệnh sang ruộng khác.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 2 2012 13:01 )  

Tìm kiếm

Tên sản phẩm
Hoạt chất
Danh mục
Hãng sản xuất

Sản phấm mới

Thời gian làm việc

Ngày/ Giờ làm việc

Ngày Thường từ 8h - 17h

Chủ nhật từ 8h - 14h