JA slide show

NIPHOSATE 480SL
NIPHOSATE 480SL
Mã sản phẩm: niphosate
Khối lượng/Thể tích: 1L
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: chai
Hoạt chất: Glyphosate ipa salt 480gr/l
Hãng SX: Nicotex
Giá: Vui lòng liên hệ
Hướng dẫn sử dụng

Tên thương mại

NIPHOSATE 480SL

Hoạt chất

Glyphosate ipa salt 480g/l

Qui cách

1lít; can 5lít

Công dụng

Là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, hậu nảy mầm, lưu dẫn mạnh. Chuyên trừ các loại cỏ hằng năm và lâu năm như: Cỏ tranh, cỏ gấu(cỏ cú), cỏ trinh nữ, cỏ mầm trầu, cỏ chỉ, cỏ ống… trên vườn cây cao su và đất không trồng trọt. Thuốc có hiệu lực trừ cỏ mạnh mẽ và kéo dài.

Hướng dẫn sử dụng

Liều lượng

Trừ cỏ tranh. Pha 80-100ml thuốc/bình 8lít nước

Trừ cỏ gấu, cỏ ống, cỏ chỉ, cỏ mồm. Pha 60-80ml thuốc/bình 8lít nước

Trừ các loại cỏ khác. Pha 40-60ml thuốc/bình 8lít nước

 

Sản phẩm tương tự

Tìm kiếm

Tên sản phẩm
Hoạt chất
Danh mục
Hãng sản xuất

Sản phấm mới

Thời gian làm việc

Ngày/ Giờ làm việc

Ngày Thường từ 8h - 17h

Chủ nhật từ 8h - 14h