JA slide show

T-SUPERNEW 350EC
T-SUPERNEW 350EC
Mã sản phẩm: t-supernew
Khối lượng/Thể tích: 100ml
Trọng lượng: 0kg
Quy cách: chai
Hoạt chất: Propiconazole, Difenoconazole, Tebuconazole
Hãng SX: Ngọc Tùng
Giá: Vui lòng liên hệ
Hướng dẫn sử dụng

Thuốc trừ bệnh hỗn hợp của 3 hoạt chất: Propiconazole, Difenoconazole, Tebuconazole.

Thuốc có tính lưu dẫn mạnh, an toàn cho cây trồng.

CÂY TRỒNG

BỆNH HẠI

LIỀU LƯỢNG

LÚA

 
 
  Lem lép hạt
 0,25 – 0,3 lít/ha
  (4 – 5 ml/ bình
  8 lít, phun 6
  bình/ 1000m2)

CHÚ Ý:

- Lượng nước phun 400 – 800 lít/ha.

- Phun thuốc ngay khi bệnh mới xuất hiện, nếu bệnh nặng có thể phun lại sau 10–14 ngày.

THỜI GIAN CÁCH LY:

Không phun thuốc trước khi thu hoạch 14 ngày

 

Sản phẩm tương tự

Tìm kiếm

Tên sản phẩm
Hoạt chất
Danh mục
Hãng sản xuất

Sản phấm mới

Thời gian làm việc

Ngày/ Giờ làm việc

Ngày Thường từ 8h - 17h

Chủ nhật từ 8h - 14h