JA slide show

TUNGATIN 1.8EC
TUNGATIN 1.8EC
Mã sản phẩm: tungatin 1.8
Khối lượng/Thể tích: 100ml
Trọng lượng: 0kg
Quy cách:
Hoạt chất: Abamectin 1.8%
Hãng SX: Ngọc Tùng
Giá: Vui lòng liên hệ
Hướng dẫn sử dụng

 

Sản phẩm tương tự

Tìm kiếm

Tên sản phẩm
Hoạt chất
Danh mục
Hãng sản xuất

Sản phấm mới

Thời gian làm việc

Ngày/ Giờ làm việc

Ngày Thường từ 8h - 17h

Chủ nhật từ 8h - 14h